Kategoriler

Zikir Neden Çekilir?

İmam Rabbani hazretleri şöyle cevaplamaktadır: “Allah Teala, insanları dünyaya, yalnız yeyip içmek ve giyinip süslenmek için göndermedi. İstediklerimizi toplamak, sevdiğimiz şeylerle keyiflenmek ve oynayıp zevklenmek içinde yaratılmadık.

İnsanların yaratılması, yüce Allah’a karşı hakirliğini, gücü yetmezliğini, muhtaç ve zavallı olduğunu göstermeleri içindir. Kullukta budur. Fakat bu kulluk, Muhammed ﷺ getirdiği din, İslam’ın izin verdiği gibi olmalıdır.

Yoksa Müslüman olmayanların yaptıkları riyazetler, mücahedeler, bu parlak İslamiyette olmadığı için, zarar ve ziyandan başka netice vermez. Pişman olmaktan, üzülmekten başka bir şeyde kazandırmaz.

Ahmed er-Rifai hazretleri de (k.s) el Burhanül Müeyyed adlı eserinde şöyle buyurur: “Sen kendini ehli zikirden mi sanıyorsun? Eğer öyle olsaydın tefekkür meyvesinden mahrum olmazdın. Bir şeyler biliyor olman (ilim) sana perde olmuş, amelin engel olmuştur.

Nitekim Peygamber Efendimiz ﷺ ümmetine şöyle bir dua öğretmiştir:

Allah’ım! Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım.

Hadisi Şerif (Tirmizi, Daavat, 68 ‘nr. 3711’)

Ey ehli zikirden kaçmaya çalışan! Bu kapının kıymetini iyi bi! Çünku bu eşikte geçirdiğin her an ve attığın her adım, manevi bir derece ve ilahi yakınlığa vesiledir.

Rabbimiz mealen şöyle buyurur:

Bana yönelenlerin yoluna uy, Sonunda dönüşünüz ancak banadır.

Lokman Suresi 15. Ayet

Zikir neden çekilir hakkında ayeti kerime şöyledir:

Öyle ise siz beni anın (zikredin) ki ben de sizi anayım. Bana şükredin; sakın bana nankörlük etmeyin!

Bakara Suresi 152. Ayet

İhlası Kazanmak İçin Zikir Çekilir

Zikir neden çekilir? İhlası kazanmak ve nefis terbiyesi içindir. Bir mürşidi kamili sevmek için onu görmek ve verdiği zikirlere devam etmek şarttır. Nefsin terbiyesi için mürşid nazarı ve zikir çekmek lazımdır.

Çünkü vird hem ihlas için hem de nefis terbiyesi için gerekli. Vird ihlası kazandırırken muhabbetin artmasını da sağlıyor. Diğer yönüyle vird, nefsin terbiyesi için letaiflere tekamül sağlıyor. Nefsin terbiye olmasına vesile oluyor.

Görülüyor ki ikisi içinde lüzumlu olan virddir. Biz bunları yaparsak, ibadetlerimizi ihlasla yapmış oluruz. Bunları yapmayınca istifade az olur.

Gavsı Bilvani zikir neden çekilir hakkında şunları söylemiştir: “Cennette, cennetten daha kıymetli olan bir şey vardır; o da Allah Teâlâ’nın cemalidir. O olmazsa cennetin ne kıymeti olur.

Avam, cennetteki asıl kıymetli olandan haberi olmayandır. Avamın ne olduğunu bilmiyorsanız insanların kısımları adlı yazımızı okuyabilirsiniz.

Sufi ile avamın farkı işte burada görülür. Sufiye bunu fark etmesi için vird dersi yani seyri sülük yoluna ilk adım tavsiye edilir.

Vird / zikir tarikatın, tasavvufun bir şartı değildir. Tasavvuftan asıl maksat, en kıymetli olanı kazanmaktır” buyurdu.

Nefsin Islahı İçin Zikir Çekilir

Zikir neden çekilir sorusunun bir başka cevabı da nefsi ıslahı içindir. İnsan vücudu tüm organlarıyla büyük bir sistemdir. Bu sistemdeki en küçük arıza hemen kendini belli eder.

Nasıl ki zahirde vücudumuza batan bir diken acı ıstırap veriyorsa, bâtınımızda da en küçük sıkıntı, dert ve üzüntü belli olur. Bu durum, vücudumuzda yer alan cevherlerin tepki göstermesidir.

İnsan vücudu beden ve ruhtan oluşur. Bedende ateş, su, toprak ve havanın temel özellikleri vardır. Bunlar insanda nefsi tetikleyen temel unsurlardır.

  • İnsan öfkelidir, kızar, yakar, yıkar tıpkı ateş gibi.
  • İnsan kaypaktır, yalan söyler, riyakarlık yapar, kendi çıkarları doğrultusunda kendine özgü bir yol bulur gider, tıpkı su gibi.
  • İnsan tembeldir, zaman olur toprak gibi serilir kalır.
  • İnsan havalıdır, tatmin olmaz duyguları ve istekleri vardır.

İnsan vücudunda yer alan tüm bu temel özellikler ruhun, bedende esir olarak hapsedilmesinden ileri gelir. Eğer ruh, taşıması gereken temel özellikleri taşırsa bedende can bulur, insan vücudu hür olur.

Bu sebeple ruhun esaret altından kurtulması gerekir. Bunun yolu, ruhu harekete geçirecek ana unsurları bilmek gerekir. Mürşidi kamil olan zatlar ruhun dinamiklerini çok iyi bilirler. Bu sebeple zikir çekmeyi tavsiye eder ve vird dersleri verirler.

Zikir neden çekilir diye soranlar için bu anlattıklarımız yeterde artar. Fakat yinede daha fazla bilgi için diğer sebepleri anlattığım yazılarıma göz atabilirsiniz.

Hür Bir İnsan Olmak İçin Zikir Çekilir?

Zikir neden çekilir sorusun cevaplarından biride hür insan olmak içindir. Her şeyin başlangıç noktası kamil bir mürşidin irşadını kabul etmektir. Kamil mürşitler, huzurlarına gelen her insana evvela bu yüzden tövbe verirler. Tövbesinde samimi olan müritler, seyri sülük yoluna başlamış olurlar.

Seyri sülük, insanın bedeninde yer alan tasavvuf nedir adlı yazımızda anlattığımız cevherlerin nefsin girdabından kurtulup ıslah olması için geçirilen bir süreçtir. Bu süreç mutlaka bir mürşidi kamilin gözetiminde olmalıdır.

İşte Nakşibendi yolunun büyükleri olan kamil mürşitler, bu sürecin daha kısa sürede tamamlanabilmesi için rabıta metodunu geliştirmişlerdir. Rabıta, Nakşibendi yolunun büyüklerinin benimsediği tasavvufta terbiye usulüdür..

Rabıta ilk adımdır ve kalpteki iman nuru ile beslenir. Rabıtanın özünde kamil bir insanı, Allah ve Resulü’nün hatırına sevmek yatmaktadır. Bu sevgi bizi (ruhumuzu) canlandırır ve diriltir.

Rabıta zikrin ve muhabbetin anahtarıdır. Bu sebeple zikir neden çekilir konusu anlatırken rabıtadan da bahset gerekir diye düşündük. Çünkü bunlar bir bütünün parçaları gibi bir birini tamamlarlar.

Muhammed Ma’sum hazretleri (k.s) şöyle demiştir: “Rabıta tek başına erdiricidir. Zikir çekmek tek başına erdirici değildir. Rabıta her tarikatta şarttır. Bu şartı kabul etmeyenler, rabıta ne demek bilmeyenler veya tarikat nedir bilmeyen ve kavrayamayanlar dır.

Rabıta, insana muhabbet aşılar. Nefse fırlatılan ilk ok, ilk vuruştur. Nefis bu ilk vuruşla sendeler. İnsan o zaman kalbinde bir kuvvet hisseder. Ruh harekete geçer, ivme kazanır. Allah’ı zikretmek ister. Bu Allah’ın kullarına ilahi ikramıdır. Müride verilen büyük sermayedir.

Seyyid Abdül Hakim el-Bilvanisi hazretleri (k.s) şöyle buyurdu: “İnsan bedeninde bulunan letaifler, asli kimliklerine yükselmeden önce, nefsin hizmetindedirler.”

Nefis, bir başkasını yönetmek ister, şöhret arar; bu tür manevi hastalıklar onun arzularıdır. Nefis hakim olduğu letaiflere söz geçirir. Bu yüzden letaifler mecburen nefse tabi olur.

Zikir ve rabıta ile letaifler asli hüviyetlerine kavuşunca, nefis tek başına kalır, takatsiz düşer. Bu defa letaifler nereye yönelirse nefis de onlara tabi olur.

O zaman nefsin kötülüğü emredici sıfatı yoktur. Güzelliğe ve hayra dönüşür. Diğer letaiflerin başını çeker, hayır üzere hareket eder. Zikir neden çekilir hakkında ne kadar anlatsak azdır. Bu sebeple zikir çekmeye canla başla önem vermek gerekir.

Son Güncelleme Tarihi

Bu makale size yardımcı oldu mu?

Aradığınız sorunun cevabını bu makalede bulamadıysanız, anlamadığınız bir yer veya sormak istediğiniz başka sorularınız varsa alttaki yorum bölümünden paylaşabilirsiniz. En kısa zamanda cevaplamaya çalışacağım. Eğer makaledeki bilgiler size yardımcı olduysa teşekkürlerinizi, duygu ve düşüncelerinizi paylaşarak destek olabilirsiniz.