Kategoriler

Sünnetin Dindeki Yeri ve Önemi Oku e-Kitap

Bu yazımız İslami ilimlerin hemen hemen her alanında çok sayıda kıymetli eserler yazmış olan İmam Süyuti hazretlerinin sünnetin dindeki yeri ve önemi hakkında kaleme aldığı bir e-kitaptır.

Sünnetin dindeki yeri ve öneminin yanında, sünnete uymanın zorunluluğu, sahabe i kiram ve selefin sünnete uymada gösterdikleri hassasiyet ve titizlik; sünnet inkarcıları, onların sapıkları ve dayanaktan yoksun oluşları… gibi müslümanlar açısından çok önemli ve hayati konuları incelemektedir.

Sünneti devre dışı bırakarak sırf Kurana dayalı bir İslam anlayışının değişik çevreler tarafından sık sık dillendirilmesi, hatta akademik unvanlı bazı kimseler tarafından bunun teşvik edilmesi ve sünnet inkarcılığının rahat bir şekilde ifade edilmesi gibi zararlı ve dinin temelini sarsıcı hususlar, bu sünnetin dindeki yeri ve önemi adlı bu yazımızın değerini ve önemini bir kat daha artırmaktadır.

Müellifimiz İmam Süyuti, kendi devrine kadar geçen zaman diliminde ortaya çıkmış olan sünnet inkarcılığını ele alarak bunların ileri sürdüğü delilleri tartışmış ve geçersiz olduğunu açık bir biçimde ortaya koymuştur.

Ancak sünnet inkarcılığı, İmam Süyûti’den sonraki devirlerde de değişik şekillerde devam etmiştir.

Sünnet inkarcılığı ve Kuranla yetinme anlayışının özellikle 19-20. yüzyıllarda Hint-Pakistan bölgelerinde ortaya çıktığı ve oradan diğer taraflara sirayet ettiği anlaşılmaktadır.

Bu anlayışının kaynağı ve nedenleri incelendiğinde, sünnet karşıtlığının oryantalist (müsteşrik/şarkiyatçı) denilen Batılı araştırmacıların hadis ve sünnet üzerine yaptıkları çalışmalara dayandığı ortaya çıkmaktadır.

Bu bakımdan İslamda sünnetin yeri ve önemi oryantalistlerin, özellikle hadis alanındaki çalışmalarıyla etkili olanları hakkında özet bilgi verilmesi, sünnet ve hadis inkarcıları üzerindeki etkilerinin ortaya konulması bakımından önem arz etmektedir.

Batı’da oryantalistler tarafından yürütülen hadis araştırmalarına yön veren şahsiyetler ve bunlardan etkilenerek Hint alt kıtasında gelişen hadis ve sünnet karşıtı hareketler hakkında bilgi vermeden önce sünnet ve hadis kavramları kısaca tanıtılıp Kuran ve sünnet bütünlüğü arasındaki ilişkiye değinilecek, sonra sünnet inkarcılığının tarihi kökenlerine temas edilecektir.

Ardından, İmam Süyûti’den sonra ortaya çıkmış olan, özellikle son devirdeki Hint Pakistan kaynaklı sünnet inkarcıları tanıtılacaktır. Böyle sünnet karşıtı bu anlayışların nerelerden kaynaklandığı ve görüşleri ana hatlarıyla ortaya konulmaya çalışacak ve günümüz Müslümanlarının bunları daha yakından tanıma fırsatları doğmuş olacaktır.

Bu yönden hazırladığımız sünnetin İslamdaki yeri ve önemi adlı yazımız inşallah faydalı olur.

NOT: Aşağıda bulunan içindekiler bölümünde ki altı çizili kelimelerin üzerine tıklayarak ilgili sayfalara ulaşabilirsiniz.

İÇİNDEKİLER:

  1. Sünnet Nedir? Hadis Nedir?
  2. Sünnet İle İlgili Ayetler Arapça – Kuranda Sünnet Ayetleri
  3. Hadisleri İnkar Etmek Dinden Çıkarır Mı?
  4. İmam Şafiye Göre Sünnetin Delil Oluşu
  5. Kuran ve Sünnet Bütünlüğü İle İlgili Hadisler & Ayetler

Devam edecek…

Son Güncelleme Tarihi

Bu makale size yardımcı oldu mu?

Aradığınız sorunun cevabını bu makalede bulamadıysanız, anlamadığınız bir yer veya sormak istediğiniz başka sorularınız varsa alttaki yorum bölümünden paylaşabilirsiniz. En kısa zamanda cevaplamaya çalışacağım. Eğer makaledeki bilgiler size yardımcı olduysa teşekkürlerinizi, duygu ve düşüncelerinizi paylaşarak destek olabilirsiniz.