Kategoriler

Sünnet Nedir? Hadis Nedir? Sünnet Hadis İlişkisi

Sünnet nedir? Sünnet, “izlenen yol, yöntem, usul, örnek alınan uygulama, örf, adet, iyi ve kötü kimselerin gidişatı ve alışkanlık haline getirdiği davranışları” anlamına gelmektedir.

Sünnet kelimesinin alındığı senne kök fiili aslında “bir çığır açamk, iyi veya kötü bir yol tutmak” anlamındadır. Kuranı Kerimde geçen “Sünnetullah” ise, Allah’ın hükmü, emir ve yasakları, kainatın idaresi ve devamı için koyduğu genel kurallar ve fizik kanunları” demektir.

Hadis ilmine göre sünnet nedir din: Hz. Peygamber’in sözleri, fiilleri ve takrirleri (tasvipleri, onayları), peygamberlik ve peygamberlik öncesi ahlaki vasıfları manasına gelir. Bu hadis Alimlerinin benimsediği tariftir ve bu tarife göre sünnet hadis ile aynı anlama gelmektedir.

Aslında hadis ve sünnet kelimelerinin terim anlamlarında bazı ince farklılıklar olsa da, sonuç olarak her ikisinin de dayanak noktası Peygamber Efendimiz ﷺ söz, fiil ve tasvipleri olduğu her kesimin kabul ettiği ortak noktadır.

Diğer bir ifadeyle sünnet ve hadisin konusu aynı olup her ikisinin de mercii Peygamber Efendimizdir. ﷺ

Fıkıh usulü alimleri sünneti, Hz. Peygamberden Kuranı Kerim dışından sadır olan şer’i hükme delil olabilecek nitelikte söz, fiil ve takrirler olarak tarif etmişlerdir.

Fıkıhçılara gelince onlara göre sünnet, farz veya vacip olmamak kaydıyla Hz. Peygamber’den sadır olduğu sabit olan şeylerdir.

Görüldüğü gibi sünnetin tarifi içerisinde en kapsamlı olanı hadis alimlerinin tarifidir.

Şu halde sünnet nedir kısaca, Peygamber Efendimizin ﷺ sözleri, uygulamaları, onun hayatı boyunca takip ettiği yol ve tutumudur.

Peygamber Efendimizin ﷺ uygulayıp öğrettiği davranışlar anlamında ki sünnet tabiri pek çok hadisi şerifte yer aldığı görülmektedir.

İçindekiler:

Hadis Nedir?

Hadis nedir kısaca “eski” anlamındaki “kadim” kelimesinin zıddı olup “haber” anlamına gelir. İnsan uyanıkken veya uykuda duyurulmak yahut vahyedilmek suretiyle iletilen her söze, ayrıca anlatılan kıssaya ve yapılan konuşmaya hadis denmektedir.

Eskiden yokken sonradan olan, yeniden meydana gelenler için de bu tabir kullanılır.

Hz. Peygamber de ﷺ Kuranı ifade etmek üzere “ahsenül hadis” , “harül hadis” , “asdakul hadis” tabirlerini kullanmıştır.

Hadis kelimesi İslamiyetle birlikte farklı bir anlam kazanmış, adeta onunla kadim olan Kuranı Kerim’in mukabili kastedilerek Peygamber Efendimiz’in ﷺ sözlerine “ehâdîsü’l kavliyye” , fillerine “ehâdîsü’l fi’liyye” ve tasvip ettiği şeylere de (takrir) “ehâdîsü’t takrîriyye” denilmiştir.

Hadis alimleri yaratılışla ilgili özellikleri ve ahlaki nitelikleri de hadis kapsamı içinde değerlendirmişlerdir.

Kendi sözleri hakkında hadis tabiri ilk olarak Peygamber Efendimiz ﷺ tarafından kullanılmış olduğunu bize ulaşan hadis i şeriflerden anlıyoruz.

Bu anlamdaki kullanımı gösteren bir hadis i şerif şöyledir:

Ebu Hüreyre’den (radıyallahu anh) rivayet edildiğine göre o, Peygamber Efendimize ﷺ şöyle sordu:

“Ya Resûlallah! Kıyamet gününde senin şefaatinle en çok mesut olacak kişi kimdir? Resûlullah ﷺ şöyle buyurdu:

Ey Ebû Hüreyre! Senin hadise olan düşkünlüğünü bildiğim için bu konuda ilk olarak senin soracağını tahmin etmiştim. Kıyamet gününde benim şefaatimle en ziyade mesut olacak kişi, içtenlikle (ihlasla) kalbinden yahut gönlünden ‘la ilahe illallah’ diyen kişidir.

Hadisi Şerif (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 14/446; Buhari, el-Camiu’s Sahih, “İlim”, 33;)

İhlas hakkında bilgi edinmek için ihlas nasıl kazanılır sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Başka bir hadisi şerifte, Hz. Peygamber’e ﷺ gelen hanım sahabelerde Peygamber Efendimiz’in ﷺ sözleri için hadis tabirini kullanmışlardır:

Ebu Said’in (radiyallahu anh) bununla ilgili rivayeti şöyledir: “Bazı kadınlar Resûlullah’a ﷺ gelerek şöyle dediler:

Ya Resûlallah! Senin hadislerinden (sözlerinden) sadece erkekler faydalanıyor. Bizim için de bir gün belirleseniz, biz de o gün gelip Allah Teâlâ’nın sana öğrettiklerinden bize öğretiversen!

Bu talep üzerine onlara şöyle buyurdu:

“Şu günde şu yerde toplanın!”

Hadisi Şerif (İbn Ebû Şeybe, el-Musannef, 3/35)

Bu hadisi şeriflerdeki kullanımlardan anlaşıldığı üzere, hadis kelimesi Peygamber Efendimizin ﷺ sözleri, fiilleri ve takrirlerini haber vermek anlamında Resûli Ekrem ve sahebe i kiram tarafından kullanılmaktaydı.

Buna göre hadis terim anlamı, Hz. Peygamber’in sözleri, fiilleri, ahlaki hasletleri, şemaili ve onun tasviplerini bildiren haberler olmaktadır.

Sünnet nedir örnek ve ayrıntılarıyla anlattık. Bununla beraber hadis nedir örnek ve delilleriyle onu da anlattık. İnşallah faydalı olmuştur.

Son Güncelleme Tarihi

Bu makale size yardımcı oldu mu?

Aradığınız sorunun cevabını bu makalede bulamadıysanız, anlamadığınız bir yer veya sormak istediğiniz başka sorularınız varsa alttaki yorum bölümünden paylaşabilirsiniz. En kısa zamanda cevaplamaya çalışacağım. Eğer makaledeki bilgiler size yardımcı olduysa teşekkürlerinizi, duygu ve düşüncelerinizi paylaşarak destek olabilirsiniz.