Kategoriler

Rabıta Şirk Midir?

Ribat ve Rabıta aynı kökenden gelmektedir. Rabıta, ruhların tanışması, kalplerin kaynaşması ve gönüllerin aynı sevdada buluşması, demektir..

Kamil bir mürşit ile Allah yoluna çıkan bir insan, önündeki rehberi ile ruhen tanışmaz ise, kalben kaynaşmaz ise ve onunla aynı sevgide buluşmazsa kendisinden nasıl istifade elde edebilir ki?

Alla için böyle bir rabıta ile ve sevdaya sahip olmayan insan, acaba kalbini hangi tür rabıtalar ve sevdalar ile ıslah ve ihya edecek?

Edep ve hedefine uygun yapılan bir rabıta, kalbi gafletten uyandırmak için en etkili ilaçtır. Ancak, rabıtayı bilmeyenler veya yanlış anlayanlar onu kalbi zehirleyen bir şey gibi gösteriyorlar.

Halbuki rabıta, öyle anlaşılmayacak ve kafa karıştıracak bir konu değildir. Arifler yolunun edepleri rabıta konusunu şöyle anlatmaktadır:

Rabıta Nedir?

Rabıta, iki şeyi birbirine bağlayan ip, ilgi, sevgi, alaka ve münasebet demektir. (Kaynak: Cevhen, es-Sıhah, III, 1127.) Ayet ve hadislerde rabıta geçmekte midir? Ayet ve hadislerde geçen ribat ve murabıta kelimeleri , rabıta kelimesi ile aynı kökten gelir.

Ribat Nedir?

Ribat ve murabıta kelimeleri Allahu Teâlâ’nın korunmasını istediği vazifeleri tam yerine getirmek, sınırlarda düşmanı gözetlemek, nöbet tutmak gibi anlamlara gelir. Rabıta ve ribat kelimeleri hangi ayette geçmektedir?

“Rabıta yapınız / ribatlarda bekleyiniz”. (Âli imran, 200) Ayette geçen ribat ve rabıta kelimelerin anlamı nedir? Yukarıda verilen mealdeki ayet-i kerimede geçen ribatın ve rabıtanın ne olduğunu şu hadisi şerif açıklamaktadır.

“Zor ve sıkıntılı anlarda güzelce abdest almak, mescit yolunda çokça adım atmak, bir namazdan sonra gelecek namazı beklemek var ya, işte sizin ribatınız budur, işte ribat budur, işte ribat budur”.

Buhari, Vudu, 6; Müslim, Taharet, 34-41; Tirmizi, Taharet, 39,

Ashab-ı kiram ribatı, sadece sınırlarda nöbet beklemek şeklinde değil, farz namazların vakitlerini gözetlemek, namazı beklemek, mescitleri ibadet ve zikir ile mamur etmek, ibadeti hakkıyla yerine getirmek şeklinde anlamışlardır. (Kaynak: Taberi, Camiu’l-Beyan, Cüz, IV, 222; Hakim, Müstedrek, II, 301.)

Tefsirlerde Ribat Kelimesinin Anlamı

Tefsirlerde ribatın, her iki manasına da değinilmiştir. Yani rabıta yapınız veya ribatta bekleyiniz demek, maddi manevi düşmanları gözetleyiniz, onlardan gelecek zararlara karşı uyanık olunuz, ibadetlerinizi, kalbinizi, sınırlarınızı iyi belirleyiniz, onları güzel muhafaza ediniz demektir.

(Kaynak: Alusi, Ruhu’l-Meani, II. 384-385, Kasımi, Mehasinü-t-Tevil. IV. 1080-1082. Bursevi, Ruhu’l Beyan, I, 408-409; Hamdi Yazır, Hak Dini, II, 1265-1266).

Son Güncelleme Tarihi

Bu makale size yardımcı oldu mu?

Aradığınız sorunun cevabını bu makalede bulamadıysanız, anlamadığınız bir yer veya sormak istediğiniz başka sorularınız varsa alttaki yorum bölümünden paylaşabilirsiniz. En kısa zamanda cevaplamaya çalışacağım. Eğer makaledeki bilgiler size yardımcı olduysa teşekkürlerinizi, duygu ve düşüncelerinizi paylaşarak destek olabilirsiniz.