Kategoriler

Kaynaklarıyla Tasavvuf Oku e-Kitap

Tasavvuf nedir? Sufi kimdir? Cemaat ve tarikat nedir? Bu gibi sorular her zaman sorulmuş ve merak edilmiştir. Bununla beraber her zaman tasavvufi düşüncenin oluşumu güncel kalmayı başarmış ve sürekli merak konusu olmuştur.

Çünkü tasavvuf ilmi insanın ahlaki ve manevi eğitimini ele almakta olduğundan hedefi insandır. Haliyle insanlar yeryüzünde bulundukça ve karakterlerini güzel ahlak ile süslemekle mükellef oldukları için tasavvuf ilminin önemi de her zaman gündemde kalacak ve tartışma konusu olacaktır.

Tasavvuf ne demek kısaca: Tasavvuf İslam dinine hizmet eden, takvayı ve edebi hedef alıp kişide bunların vuku bulmasını hedefleyen gül bahçesi gibidir.

Tasavvuf terbiyesine girenler tasavvuf nedir konusunu az çok bilmişler ve tatmışlardır. Tasavvufa öylece uzaktan bakanlar ve dışarıdan izleyenler ise bu anlattığımız gerçeği bilmelidir.

Bu yazımızda tasavvufi düşüncenin oluşumu yolunu savunan onu benimseyip o yolda ilerleyenlerin görüşlerini ve tasavvufa uzaktan bakan, inkar eden ve hoş bulmayanların görüşlerine de yer verip doğrunun ne olduğunu ve neden olduğunu detaylı bir şekilde anlatacağız.

Yani şöyle ki, bu yazımız sadece tasavvuf ehli için değil tasavvuf inkarcıları içinde kaynak bir rehber olacak.

Rehberimizin başında tasavvufun ne olduğuna, nereden çıktığına, dinimizde, kuranda ve sünnette böyle bir şey var mıydı, bu soruların cevabı vereceğiz. Daha sonrasında tasavvuf hakkındaki tüm bilgileri teker teker paylaşacağız.

Çünkü tasavvuf yolu istikametinde ilerleyenler niçin bu tasavvuf çatısı altına girdiklerini, nasıl bir emanete hafızlık yaptıklarını fark etsinler; tasavvufu inkar edip, tasavvuf nedir konusuna ona uzaktan bakıp onu yalanlayanlar aslında neyi inkar ediyor, neyi yalanlıyor ve ne gibi faydalardan mahrum kalıyor fark etsinler istiyoruz.

İşin başında bizim vazifemiz, gerçek anlamda sufi nedir ve tasavvuf nedir onu anlatmak ve anlamaktır. Çünkü bu bilgi ile iki fayda elde edilir.

  1. Geçmiş zamandan bu yana her zaman güncelliğini koruyan ve İslam’ın en güzel şekilde, anlaşılıp yaşanmasını sağlayan ihsan ilminin kaynağı olan bu tasavvuf yolu nedir onu bilmek.
  2. Tasavvufu iyice anladıktan ve idrak ettikten sonra onun verdiği meyvelerden faydalanıp ‘ilahi huzurda kabul’ makamı doğru yol almak.

Kelimelerin, kavramların ve terimlerin üzerine yanlışça ve cahilce yüklenen manalar, doğru olan ile yanlış olanı birbirine katıyor ve karıştırıyordur.

Bununla beraber zamanımızın insanlarının terimlere olan takıntısı ve bunlar üzerindeki anlayış biçimleri her zaman İslam Dinin güzelliklerini çirkin hale getirmektedir.

Tasavvuf Nedir?

Bu zamana kadar tasavvufi düşüncenin oluşumu yoluna ve bu dine düşman olanlar, kelime, kavram ve terim anlamı ilişkisi her zaman bilerek ön planda tutulmuştur. Çünkü İslam Dinimizde bulunan bir şeyi direk inkar edemedikleri gibi kelime ve kavramlar ile kafa karıştırmaya çalışmakta ve felsefe ile dolaylı yolda dolaylı manalar vermeye çalışmakta, ve değerlerimizi değersizleştirmektedirler.

Bu nedenle, akıllı hareket etmeli, ölçünün ne olduğunu bilmeli ve her zaman uyanık ve dikkatli olunması lazımdır. Bunun tersi durumunda doğru ile yanlışı karıştırıp, doğru olanı inkar edip, yanlış olanı hayat prensibi elde edebiliriz.

Böylesine gaflete düşüp hareket etmek büyük yanlış olup hesabı sorulacak davranışlardır. Bu sebeple bilmediğimiz konularda tartışmamalı hatta konuşmamalıyız bile.

Burada bilmekten kasıt kaynaklarıyla ilmi derece bilmektir. Bu da alimlerin işidir. Bunun dışında kalanlar ehli sünnet alimleri ne diyorsa ona tabi olmalıdır.

Tasavvuf nedir konusu için Cüneydi Bağdadi Hazretlerinin şu anlamlı sözlerine dikkat edelim:

“Biz tasavvufu ondan bundan nakil ve kuru laf ile elde etmedik. Ona Allah için açlık çekerek, dünyalık isteklere rağbeti terk ederek ve sevip alıştığımız şeylerden uzaklaşarak sahip olduk”

Tasavvuf Şirk Midir? Tarikat Şirk Midir?

Tasavvuf hakkında bilgiler vermeden önce tasavvufun şirk olup olmadığından bahsetmek gerektiğini düşünüyoruz.

Bununla beraber tasavvufun uygulandığı tarikatların da şirk olup olmadığı konusunu anlatmak gerekir.

Çünkü bu bu kitabı sadece tasavvuf ehli için değil tasavvufa uzak olan ve tasavvufa karşı olanlar için de yazmayı hedefliyoruz.

Bu yüzden daha işin başında sorunları çözmek için tasavvuf şirk midir, tarikat şirk midir adlı sayfayı hazırladık. Altı çizili mavi linke tıklayarak yazıya ulaşabilirsiniz.

Allah İle Kul Arasındaki Bağ

Peki Kuran ve Sünet tasavvuf hakkında ne buyuruyor? Allah’a gitmek ve ona ulaşmak nasıl olur? Allah ile kul arasına girilir mi? Kuran ve Sünnet yeter ben mürşit istemem doğru mudur?

Allah ile kul arasında vasıta olur mu? Peygamber Efendimizden ﷺ sonra irşat nasıl gerçekleşmiştir? Allah gerçek alimleri nasıl tanıtır?

Allah ile kul arasına vasıta olanlar kimlerdir? Allah ile kul arasına giren engeller nelerdir?

Bu soruların hepsinin cevabını Allah ile kul arasındaki bağ vaaz adlı yazımızı okuyarak alabilirsiniz. Bununla beraber daha fazla bilgi için şeyhi olmayın şeyhi şeytan mıdır adlı yazımızı da okuyabilirsiniz.

Tasavvufi Düşüncenin Temel Kaynakları

Tasavvuf nedir konusu daha iyi anlamak için öncelikle bu ilmin kaynağı nereye dayanmaktadır onu öğrenmek gerekir. Eğer dinin bir parçası ise farklı bir isimle anılmazdı. Eğer farklı bir isimle anılıyorsa acaba bu yeni bir din mi?

Bu gibi sorularınızın cevabını bulmak ve tasavvufun kaynağı nereden gelmektedir öğrenmek için Tasavvufi düşüncenin dayandığı temel kaynaklar adlı yazımızı okuyabilirsiniz.

Tasavvufun Anlamı Nedir?

Bu ilmin kaynağının nereye dayandığını öğrendikten sonra artık bu ilmin özelliklerinden bahsedebiliriz.

İlmimizin adı Tasavvuf olduğu için öncelikle bu kelimenin anlamını beyan etmek gerekir. Çünkü bir ilme başlamadan önce ilk başta o ilmin adı, kaynağı, gayesi, amacı ve hedefi gibi temel konulardan bahsedilir.

Bizde bu kitabımızda bunlara yer vermek için tasavvufun anlamı nedir adlı yazıyı oluşturduk.

Tasavvuf Terbiyesinin Hedefi

Bu ilmin adı, soyadı ve kaynağı gibi temel konuları bahsettikten sonra gelelim hedefine! Bu ilmin hedefi nedir.

Yani bu hazırladığımız kaynaklarıyla tasavvuf kitabını okuduğunuzda ne elde edecek ve neler kazanacaksınız?

Bir kitap yazıyorsan insanların bunu neden okuması gerektiğini ilk başta öğrenmesi gerektiğine inanıyoruz. Çünkü, hepimizin zamanı değerli. Boşa geçirecek vaktimiz yok!

Bu sebeple bu kitabın faydaları neler olacak ve bu kitaptaki bilgiler ile ben neler yapabilirim gibi sorular önemli sorulardır. Bu soruların cevabı için tasavvufun amacı nedir adlı yazımızı okuyabilir ve tasavvufun mahiyeti hakkında bilgiler edinebilirsiniz.

Tasavvuf Ahlak İlişkisi

Tasavvufun amacı adlı yazımızı okuduysanız eğer bu ilmin amacının güzel ahlak olduğuna öğrenmiş olmalısınızdır.

O halde tasavvuf ahlakı hakkında daha fazla bilgi edinmenin tam yeri burası olsa gerek!

Bu güzel ahlak eğitimi metodu nereden geliyor, kaynağı nedir ve kimler tarafından uygulanıyor gibi soruların cevabını tasavvuf ahlak ilişkisi adlı yazımızda verdik.

Yazıyı okuyarak bu ilmin getirdiği ahlakın yolunun nereye dayandığını öğrenebilirsiniz. Çünkü bu ilmin amacı değerli ve ince bir amaçtır. Bu sebeple dayandığı yolda sağlam ve değerli olmalıdır.

Tasavvuf Terbiyesi Zikirle Başlar

Tasavvuf ahlak ilişkisi yazımız ile bu ilmin terbiyesinin güzel ahlak olduğunu ve terbiyenin de kaynaklarının nelere bağlı olduğunu anlattık.

Şimdi sıra bu terbiye yöntemlerine geldi! Yöntemler diyorum çünkü tek bir yöntem değilde bir çok yöntem vardır. Hepsinin yolu farklı amacı birdir.

Bu yöntemlerin başında zikir gelir. Zikir tasavvuf ilminin temelini oluşturur.

Bediuzzaman Said Nursi Hazretleri şöyle buyurmaktadır:

Sufi’nin mesleği zikirdir.

Kaynak: Tasavvufi Sohbetler, Mehmed Ildırar, Mürşid ve Mürid Hukuku, sayfa 40

Zikir konusu geniş bir konudur. Fakat ne kadar geniş olursa olsun hepsini anlatmak gerekir.

Bu bağlamda; zikrin önemi, çeşitleri, fazileti, sırları, faydaları, çekiş sebebi, nasıl çekildiği, Efendimizin ﷺ yaptığı zikir çeşitleri, seyri sülük, vird, gizli ve sesli zikir gibi konuları ve daha fazlasını zikir nedir çeşitleri nelerdir adlı yazımızdan öğrenebilirsiniz.

Tasavvuf Terbiyesi Sohbet İle Olgunlaşır

Tasavvuf terbiyesinde zikir den sonra sohbet gelir. Alimler sohbetin öneminden sıkça bahseder ve her ne olursa olsun sohbetlere gidilmesini beyan buyururlar.

Peygamber Efendimiz ﷺ sohbetin önemi hakkında şöyle buyurmuştur:

الدين نصيحة

Din nasihattir.

Hadisi Şerif (Buhari, İman, 42; Müslim, İman, 95; Ebu Davud, Edep, 59)

Tasavvuf büyükleri de Kuran ve Sünnet ile hareket ettikleri için sohbet meclislerine katılmayı ısrarla önem vermiş ve tavsiye etmişlerdir. Peki bu kadar önemli olan nedir? Bunun için tasavvufta sohbetin önemi fazileti ve edepleri adlı yazımızı okuyabilirsiniz.

Tasavvuf Terbiyesi Rabıta İle Kemale Erer

Tasavvufta bir çok terbiye yöntemi olduğundan bahsetmiştik. Bunların başında zikir geldiğini ve daha sonra sohbet ile olgunlaştığını anlattık.

İşte rabıta ile bu tasavvuf terbiyesi kemale erer. Tasavvufta rabıta diğer bütün yöntemlerden faklıdır. Çünkü diğer yöntemler tek başına yetmez iken rabıta tek başına insanı kamil olma makamına çıkarır.

Ama işte asıl mesele rabıtanın doğru yapılması gerekir. Bu bağlamda; Tasavvufta rabıta kelimesinin anlamı, rabıtanın yapılış şekilleri, baştan sona rabıtanın yapılışı, rabıta hakkında sıkça sorulan sorular ve rabıtanın fazileti hakkında bilgi sahibi olmak gerekir.

Tabi ki de bunların hepsini içeren bir içerik hazırladık. Rabıta ne demek adlı yazımızı okuyabilir ve 6 başlıkla yukarıda bahsettiğimiz bağlamları öğrenebilirsiniz.

Tasavvuf Yolunda Çıkan Tehlikeler

Bunca şeyin faziletini ve yapılmasını anlatıyoruz ama bu yolda nefis ve şeytan da durmayacak var gücüyle engel olmaya çalışacaktır.

Bu sebeple bu yolda karşımıza çıkabilecek tehlikelere hazır olmak lazım!

Bunların ilki ve en önemlisi ise riya tehlikesidir. Bu yolda kişi biraz ilerlesin hemen nefis ve şeytan devreye girer ve riya hastalığını bulaştırmaya çalışır.

Bu hastalığa bulaşmamak için riya hakkında bilgi sahibi olmamız gerekmektedir. Bu sebeple riya ne demek adlı yazımızı okuyabilir ve Kuranda / Hadiste geçen riyanın ne olduğunu öğrenebilirsiniz.

Tasavvufun Temeli İlimdir

Tasavvufun ana özelliği bilmek ve bildiklerin ile amel etmektir. Bu ikisi birbirini tamamlayan temel unsurlardır. İkisinden birisi eksik olunca bu yoldan hiç fayda ve nasip alınmaz.

Bu sebeple öncelikle bilmenin önemini anlatmanın faydalı olması gerektiğini düşünüyoruz. İlimden kasıt herkesin öğrenmesi farz olan bilgiler!

Bunun için ilim öğrenmek her Müslümana farzdır ne demek adlı yazımızı okuyabilirsiniz.

Kalp Temizliği Sağlayan Davranışlar

Tasavvuftan olabildiğince en fazla faydayı alabilmek için, ibadetlerimizi yaparken zevk alabilmek için ve ihlası elde edilmek için kalbimizin temiz olması gereklidir.

Kalbi temiz olan kişi kulluğundan tat alır ve Allah’a yaklaşır. Bu kimseler Allah’ın seçkin kulları arasına girer ve ilahi muhabbet ve hediyeler elde ederler.

Peki kalbimizi nasıl temizleriz? Bu sorunun cevabını kalp temizliği sağlayan davranışlar adlı yazımızı okuyarak öğrenebilirsiniz.

Tasavvufun Kurucusu Olan Allah Dostları ve Evliyalar

Bunca anlattığımız bilgilerin hepsi Allah dostlarının Kuran ve Sünnete bakıp kendilerinin oluşturduğu bir tasavvuf ilminden gelmektedir.

Bu ilim, Peygamber Efendimizin ﷺ tavsiye ettiği Kuran’ı kerimin emrettiği şeylerin uygulanması için kişiye verilen talimatların bütününe denir.

Peki Allah dostları kimdir? Nasıl Allah dostu olmuşlardır? Allah dostu nasıl olunur?

Bu soruların cevabı için Allah dostu ne demek adlı yazımızı okuyabilir ve veli kul ne demek öğrenebilirsiniz.

Daha sonra Allah dostları ile ilgili hadisler yazımız ile bu zatlar hakkında kaynak bilgiler edinebilirsiniz.

Mürşidin Görevi Nereye Kadar?

Tasavvufun kurucusu başlığının altında Allah dostunun, velinin, evliyanın, şeyhin ve mürşidin ne olduğu anlattık.

Bununla beraber bunların görevlerinin ve üzerinde gittikleri yolun amaçlarının ne olduğu hakkında da bilgiler verdik.

Burada şöyle bir soru akla gelebilir? Peki bunların görevi nereye kadar sürecek?

Bu sebeple mürşidin görevi nereye kadar adlı yazı oluşturduk ve bu soruların cevaplarına yer verdik.

Tasavvufta Nefis Terbiyesi

Buraya kadar anlattığımız konuların, yöntemlerin ve bilgilerin hepsi nefsi terbiye etmek içindir.

Tasavvufta tek gaye nefsi eğitmektir. Eğer nefis eğitilmemişse tasavvuftan hiç bir fayda görülmemiş ve nasip alınmamış demektir.

Çünkü tasavvuf yolunun amacı nefsin sıfatlarını iyiye yöneltmek ve Allah Teala’nın razı olduğu bir nefsi elde etmektir.

Bu bağlamda; nefis nedir, nefsin çeşitleri, mertebeleri, özellikleri, sıfatları, halleri nelerdir ve nefis terbiyesi nasıl olur gibi sorular doğuyor.

Bunların hepsini nefsin mertebeleri ve halleri adlı yazımızı okuyarak öğrenebilir ve 8 başlıkla 7 nefsin terbiyesi hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Son Güncelleme Tarihi

“Kaynaklarıyla Tasavvuf Oku e-Kitap” için bir yanıt

Bu makale size yardımcı oldu mu?

Aradığınız sorunun cevabını bu makalede bulamadıysanız, anlamadığınız bir yer veya sormak istediğiniz başka sorularınız varsa alttaki yorum bölümünden paylaşabilirsiniz. En kısa zamanda cevaplamaya çalışacağım. Eğer makaledeki bilgiler size yardımcı olduysa teşekkürlerinizi, duygu ve düşüncelerinizi paylaşarak destek olabilirsiniz.