İnanç Yönünden İnsanlar Kaça Ayrılır?

İnanç yönünden insanlar kaça ayrılır? İnanç yönünden iman edenler ve iman etmeyenler olarak insanların kısımları mümin, kafir ve münafık olmak üzere üç kısma ayrılır. Bu üç kısım insandan Mümin olanlar cennete kafir ve münafık olanlar ise cehenneme girer.

  1. Mümin, İmanın şartlarına tam manasıyla iman eden, ve onun emirlerini ve yasaklarını tasdik edip, efendimizin belirtiği bütün şeylere kalpten inanarak amel eden insanlara mümin denir.
  2. Kafir, Mümin hakkında söylediğimiz şartların her hangi birinden en ufak şüphesi, inkarı, ortak koşması ve eksik inanması olan kişilere kafir denir. Kafir, illaki bütün İslam dinini inkar edene değil, dinimizin her şeyine inanıp sadece bir ilahi hüküm ve emri beğenmeyip inkar edene de kafir denir.
  3. Münafık, kalpten iman etmeyip de dilleri ile biz iman ettik diye Müslümanların arasına girmeyi hedefleyen ve böylelikle İslama ve Müslümanlara zarar vermeyi amaçlayan kimselere münafık denir.

İman edip müminler çatısı altında toplananlar da kendi aralarında çeşit çeşit mertebelere ve seviyelere ayrılırlar. Peygamberler arasında, Sahabeler arasında ve sonra gelen müminler arasında hep çeşit çeşit yönlerden fazilet farkı bulunmaktadır.

Kuran’da İnanç Yönünden İnsanlar Kaça Ayrılır?

Kuranı Kerimde Allah Teala insanların kısımları hususunda üç farklı sıfat beyan etmiştir:

  1. Amel defterini sağdan alanlar.
  2. Amel defterini soldan alanlar.
  3. Amelde önde gidenler.

وَكُنْتُمْ اَزْوَاجاً ثَلٰثَةًۜ

فَاَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَٓا اَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِۜ 

وَاَصْحَابُ الْمَشْـَٔمَةِ مَٓا اَصْحَابُ الْمَشْـَٔمَةِۜ

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَۙ

Sizler de üç gruba ayrıldığınız zaman:

Biri, amel defteri sağından verilenlerdir; ne mutlu o sağından verilenlere!

Diğeri amel defteri solundan verilenlerdir; ne bedbaht o solundan verilenler!

Önde olanlar; (erdem, amel ve ödülde) önde olanlar;

Vakıa Suresi 7. 8. 9. 10. Ayet

Birinci sınıf insanlar sonuçta cennete girecektir. Bu tip insanlar avam olarak da isimlendirilir. İkinci sınıf insanlar cehenneme girecektir. Üçüncü sınıf insanlar ise amelde önde giden insanlardır ve halk dilinde havas olarak bilinir.

Müminlerden bir şeyin haram olduğunu kabul eden, bilen ve anlayan kimseler yinede o haramları işliyorsa o kimseye fasık denir.

Bir Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir