İman Nedir?

İman nedir? İman, kalp ile tasdik, dil ile ikrardır. Tasdik kalp, dil ve fiil ile gerçekleşir. Kalp ile tasdik, bir hükmün veya bir sözün kalben doğru olduğunu tasdik etmek, gerçek olduğuna kanaat getirmek, şek ve şüphesiz inanmaktır.

Dil ile tasdik, bir hükmü başkasının duyacağı şekilde ifade ve ilan etmektir. Fiil ile tasdik ise hükme göre hareket etmektir, emredileni gereği gibi yerine getirmektir.

Kalp ile tasdik ve dil ile ikrar edilmeyen, fiil ile gerçekleştirilmeyen bir iman eksik kalır. Kalp ile dil aynı şeyi söyler ve kabul ederse iman gerçekleşir. Ama fiillerle ispat ederse bu da kamil olur.

Kuran-ı Kerim, imanın tasdik boyutuna değişik vesilelerle işaret eder. Nitekim Hz. Yusuf’un kardeşleri, babalarına:

Ey babamız! Biz yarışmak üzere uzaklaştık; Yusuf’u da eşyamızın yanında bırakmıştık, o sırada onu kurt yemiş! Şimdi biz doğru söylesek sen yine de bize inanmazsın, dediler.

Yusuf 12/17

Yani sen bizi tasdik etmezsin, demektir. Yine Hak Teala münafıklar hakkında şöyle buyurmaktadır:

Ey Peygamber! Kalpleri iman etmediği halde ağızlarıyla ‘iman ettik’ diyen münafıklar ile yahudilerden küfürde yarışanlar seni üzmesin.

Maide 5/41

Bedeviler, ‘İman ettik’ dediler. De ki: ‘Siz iman etmediniz, belki İslama girdik (zahiren teslimiyet gösterdik) deyin. İman henüz sizin kalplerinize girmedi.

Hucurat 49/14

Görüldüğü gibi gerçek iman, kalp ile tasdik etmekten ibarettir. Sadece dil ile ifadenin bir değer taşımadığı anlaşılmaktadır. İkrarın gerekliliği ile ilgili de şu ayet delil olarak gösterebilir:

Allah’a ve bize indirilen her şeye inandık

Bakara 2/136

Bir Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir