Kategoriler

Gavs Nedir? Gavs Kuranda ve Sünnette Geçiyor Mu?

Gavs nedir? Gav tasavvuf ilminde kullanılan bir terim olup, kulluk hiyerarşisinde alt tabakada bulunan velilerin üstünde bulunan Allah dostuna denir. Gavs başka diğer gavslardan da üstün olabilir. Mesela en büyük gavs anlamında Gavsı azam örneği mevcuttur.

Tasavvufi litaratürde kutup, gavs ve benzeri bir takım ıstılahlar vardır. Bunlarla beraber kutupların reisi vardır. Bunlara kutbul akdap denir ve gavsın biraz daha altında yer alan bir litaretürdür.

Gavs Kuranda ve Sünnette Geçiyor Mu?

Gavs kuranda ve sünnete geçiyor mu? Kurande ve sünnette geçmiyor. Selefi salihinde de böyle bir kavramsallaştırma görülmemiştir. Bu gibi şeyler, bu sıfatların yokluğuna mı delalet eder? Elbette hayır. Yokluğuna delalet etmez.

Şöyle ki bir vakayı bir disiplin içerisinde siz farklı bir kavramsal dünya geliştirirsiniz ve o dünyanın kavramları ile ifade edebilirsiniz. Bunda bir beis yoktur. Yani, biz diyoruz ki mesela, Hz. Ebubekir (as) Efendimiz’den ﷺ sonra insanların en üstünüdür.

Dolayısıyla Efendimiz ﷺ dünyayı terk ettikten sonra o dönemde mevcut Müslüman nüfusu sahabe ve tabiin arasında en faziletli insan Hz. Ebubekirdi.

O dönemde yaşayan insanlar için o bir gavs gibiydi desek mesela. Bunu bir tasavvufi terimlerle izah etsek ne lazım gelir? Hiç bir şey lazım gelmez. Yeter ki bunu herkesi bağlayan bir din ve itikat umdesi haline getirmeyelim.

Bu tasavvufun kendi literatüdür. Tasavvufu kabul etmiş ve benimsemiş bir hal olarak yaşamaya hayatına almış insanlar için önemlidir. Tasavvufu kabul etmeyen insanlar bunu da kabul etmezler.

Dolayısıyla dini bir umde yani itikadi bir umde halinde düşünmek doğru değildir. Böyle düşünenler yanlış mı düşünüyor? Tasavvuf var, gavs var, kutup var, ebdal var vb. gibi düşünenlere yanlış düşünüyorsun denmez.

Bir şeyin hakikat olması için illa onun selef tarafından bilinen, söylenen ve lafza dökülen bir şey olması gerekiyor mu? Gerekmiyor! Biz bugün selefin kullanmadığı pek çok kavramı kullanıyoruz.

Bir dini hakikati veya hakikatları ifade etmek için bir çok selefin bilmediği şeyler kullanıyoruz. Dilimizde ki her türlü terimde neredeyse böyledir. Yani mezheplere bakın veya usüllere bakın bunu görürsünüz.

Fıkıhta veya tefsirde pek çok kavram var ki selef bunu bilmiyor ve kullanmıyorken biz kullanıyoruz. Şimdi orada problem olmayan bir şey, burada neden problem oluyor?

Belki şurada arkadaşlar bir sorun çıkabilir? Bu gavs dediğimiz insan ne yapar? Belki sorun burada çıkıyordur.

“Bu tasavvufta bütün yetkiler bu kimseye verilmiştir ve bu kimse dilediği şeyi yapabilir” gibi düşünce varsa doğru değildir. Bunun doğru olmadığını başta anlayalım.

Gavs dediğimiz insanlar Allah’ın veli zatlarıdır. Allah bunlara tabiat üzerinde toplumsal halinde sınırsız mutlak otoriter vermiş midir? Böyle bir şey söylemek doğru değildir.

Yani benim gavsım istese bir anda rusyayı altus eder!

Yok böyle bir anlayış biçimi!

Benim gavsım istese Suriye savaşını durdurur!

Niye durdurmuyor peki! Yani işi dozunda tutturmak lazım. İfratına da tefritine de kaçıldığı zaman sıkıntı oluyor. Bu kavramlara bu kavramlarla anılan insanlara hürmet olmalıdır.

Fakat iş dozunda tutulmalıdır. Çünkü bunun ölçüsü kaçırıldığında öbür tarafın karşı çıkmaları başlıyor ve şirk diyor vb. bir sürü şey ile hitapta bulunuyorlar. Bunlara mahal vermemek için ölçüyü kaçırmamak lazım. Allah Teala bizleri doğru yoldan ayırmasın. Amin.

Daha fazla bilgi için ana sayfadan Allah dostu ne demek adlı yazımızı okuyabilirsiniz.

Son Güncelleme Tarihi

Bu makale size yardımcı oldu mu?

Aradığınız sorunun cevabını bu makalede bulamadıysanız, anlamadığınız bir yer veya sormak istediğiniz başka sorularınız varsa alttaki yorum bölümünden paylaşabilirsiniz. En kısa zamanda cevaplamaya çalışacağım. Eğer makaledeki bilgiler size yardımcı olduysa teşekkürlerinizi, duygu ve düşüncelerinizi paylaşarak destek olabilirsiniz.