Kategoriler

Ehli Sünnet İtikadi Mezhepleri Nelerdir?

Ehli sünnet itikadi mezhepleri nelerdir? İtikat mezhepleri selefiyye, mâturîdiyye ve eş’ariyye olmak üzere üçtür. Selefiyye Peygamber Efendimize ﷺ en güzel şekilde uyan ilk neslin ismidir. Daha sonra Hanefilerin ve Türklerin çoğu mâturîdîyye’yi, Şafiler ve Malikiler ise eş’ariyye’yi benimsemişlerdir.

Selefiyye Nedir?

Selefiyye nedir? Hazreti Peygambere ﷺ en güzel biçimde uyan ilk nesle ve onları güzelce takip edenlere verilen genel bir isimdir. Bizlerden önce gelen ve hak üzere giden salihlere de selef denir. Selef inancı daha itikadi mezhepler çıkmadan evvel Müslümanların akidesi yani sahabelerin ve onları görenlerin inancıdır.

Bu mezhebin ana özelliği, ayet ve hadislerin verdiği haberleri hiç akılla yorumlamadan, olduğu gibi kabul etmektir. Genel itibariyle Hanbeli mezhebine mensup olanlar itikadi yönde selefin izinden gitmiş ve onların görüşlerini benimsemiştir.

Zamanımızda kendilerine selefi sıfatı veren ve önceki selefin düşüncesinden farklı görüşlere sahip olan bazı gurupları ayrı tutmak gerekir. Bunlar daha çok siyasi veya menfaat amaçlı uç görüşler olup İslam’ın hakikatiyle temsil etmemektedir.

Maturidi Nedir?

Maturidi nedir? Maturidi ve maturidiyye mezhebinin kurucusu İmam Ebû Mansûr el Maturidi’dir. İtikatta usulü, vahiyle birlikte aklı da kullanmak ve gerektiğinde ayet ve hadisleri akılla yorumlamaktır. Hanefiler ve Türklerin çoğu itikatta Maturidi mezhebini benimsemişlerdir.

Eşariyye Nedir?

Eşariyye nedir? Eşariyye mezhebinin imamı Ebül Hasen el Eşari’dir. Amelde şafi mezhebine bağlı olduğu için itikadi görüşleri daha çok Şafiler arasında benimsenip yayılmıştır. Malikilerde itikatta bu mezhebi benimsemişlerdir.

Maturidiler ile Eşariler, çok az konuda farklı görüşlere sahiptirler; onlar da asılda değil lafızdadır. İlk dönemdeki Selefiyye, Maturidiyye ve Eş’ariyye mezhepleri Ehli Sünnet inancını temsil etmektedir.

Bunlardan başka bir çok itikadi görüş ve mezhep ortaya çıkmıştır. Bunların başında Hâriciyye, Şîa, Mu’tezile, Mürcie, Cebriyye, ve Müşebbihe gurupları gelir. Bunlarında bir çok kolu mevcuttur.

Bu gruplar Ehli sünneti temsil etmemektedir. Birçok yönden hataları ve hak çizginin dışında görüşleri vardır. Bunun için onlara bidat ehli denir, fakat kafirdir denmez.

Bir mümin itikadını düşündüğü gibi, fıkhını ve ahlakını da düşünmek zorundadır. Çünkü her biri diğerinin parçası ve tamamlayıcısıdır. Dinimiz iman, ibadet ve güzel ahlaktan oluşmaktadır.

Güzel ahlak, Allah’ın ve cümle halkın haklarını korumaktan ibarettir. Bu da dini, takva üzere yaşamaktır. Daha fazla bilgi için tasavvuf ahlak ilişkisi adlı yazımızı okuyabilirsiniz.

Anlamadığınız bir yer veya sormak istediğiniz başka dini sorular varsa buraya tıklayarak nasıl sorabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Son Güncelleme Tarihi

Bu makale size yardımcı oldu mu?

Aradığınız sorunun cevabını burada bulamadıysanız veya sormak istediğiniz başka sorularınız varsa alttaki yorum bölümünden paylaşabilirsiniz. En kısa zamanda cevaplamaya çalışacağız. Eğer makaledeki bilgiler size yardımcı olduysa teşekkürlerinizi, duygu ve düşüncelerinizi paylaşarak destek olabilirsiniz.